Kascommissie

kasco1314_452

De kascommissie houdt de penningmeester van de club een beetje in de gaten.

Leden Kas commissie 2017 - 2018

Robyn Genee (voorzitter) 
Jolien Heidinga 
Els van Minnen 
Roel de Boer 
Freek Janssen